Home
HomeNieuws ContactForeign rights
       
   
Amsterdam
 
 Proza
Recensies
 
Ian McEwan, 1998

Op een kille februarimorgen in London komen twee oude vrienden elkaar tegen bij de crematie van Molly Lane; het zijn de vooraanstaande componist Clive Linley en Vernon Halliday, hoofdredacteur van een kwaliteitskrant. Beiden hebben ooit een relatie met Molly gehad.
Naar aanleiding van haar schokkende dood sluiten Clive en Vernon een verbond over hun beider levenseinde dat hun vriendschap tot het uiterste op de proef zal stellen.
Amsterdam is een geestige en complexe roman, waarin voor de stad van de titel een bijzondere rol is weggelegd.


Recensies

Verbeten strijd (de Volkskrant, 2 oktober 1998)
'Ian McEwan is een groot schrijver.'