Harry Potter in het gelijk gesteld

Het boek Tanja Grotter en de Magische Contrabas van de Russische schrijver Dimitri Yemetz mag in Nederland niet verschijnen. Dat is de uitspraak van het kort geding dat J.K. Rowling, Warner Bros. en Uitgeverij De Harmonie aanspanden tegen de Nederlandse uitgever Byblos.

 Het unieke karakter van de Harry Potterserie werd vandaag opnieuw bevestigd door de president van de rechtbank Amsterdam, die uitspraak deed over de aangekondigde verschijning van het boek Tanja Grotter en de Magische Contrabas in Nederland. Op alle punten werden J.K. Rowling en haar mede-eisers in het gelijk gesteld.

J.K. Rowling, Warner Bros en Uitgeverij De Harmonie, de Nederlandse uitgever van Harry Potter, spanden een kort geding aan tegen Byblos, de Nederlandse uitgever die de vertaling van Tanja Grotter op de markt wilde brengen. De Nederlandse rechter bepaalde dat de vertaling een duidelijke inbreuk op het auteursrecht van J.K. Rowling vormt en merkinbreuk maakt op de rechten van Warner Bros. De rechtbank stelde verder vast dat Tanja Grotter niet als parodie beschouwd kan worden

De president van de rechtbank verbood de Nederlandse uitgever van Tanja Grotter het boek op de markt te brengen. Daarbij beval de rechter Byblos af te zien van iedere verdere inbreuk op het merk Harry Potter

Neil Blair van de agent van Rowling, Christopher Little Literary Agency, liet het volgende weten: ‘We zijn zeer verheugd over de uitspraak van de rechtbank dat Tanja Grotter in ernstige mate inbreuk maakt op het intellectueel eigendom van J.K. Rowling. Er is steeds benadrukt dat Harry Potter een uniek fenomeen is, en deze uitkomst bevestigt dat. J.K. Rowling heeft andere jonge schrijvers over heel de wereld altijd gestimuleerd in hun creativiteit en zij is van mening dat zowel voor gevestigde als debuterende auteurs, bescherming van hun werk door middel van auteursrecht onontbeerlijk is. De beslissing die de president van de rechtbank vandaag heeft genomen is zeer belangrijk voor alle auteurs.’

Een woordvoerder van Warner Bros meldde: ‘We zijn erg blij met deze beslissing. We hebben J.K. Rowling gesteund in deze zaak en steeds het unieke karakter van Harry Potter benadrukt. Het is belangrijk dat in dit geval het auteursrecht voor unieke, creatieve prestaties adequaat beschermd is.’

Eric Keyzer, van Allen & Overy, de advocaten die de belangen van J.K. Rowling behartigen in deze zaak, stelt: ‘We wisten dat we een sterke zaak hadden, en de rechter heeft dit vanmiddag bevestigd. Wij zijn verheugd dat de rechter heeft bepaald dat dit een duidelijk geval van plagiaat en merkinbreuk is. We denken dat deze weloverwogen uitspraak een belangrijke precedent werking kan hebben in de rest van Europa, en dat het belang van de bescherming van auteurs- en merkrechten nogmaals is bevestigd.’