Tentoonstelling Peter van Dongen

De tentoonstelling ‘Van strijd naar strip’ verbeeld Indische oorlogsherinneringen door Peter van Dongen in Het Indisch Huis.

In november 2004 verscheen de beeldroman Rampokan Celebes. Het is het tweede deel uit het Rampokan-tweeluik van Peter van Dongen (Amsterdam, 1966) over de dekolonisatiestrijd tussen Nederland en Ind(ones)ië. Voor Het Indisch Huis in Den Haag is dit aanleiding om een tentoonstelling aan hem, zijn werk en zijn familiegeschiedenis te wijden. De tentoonstelling ‘Van strijd naar strip. Indische oorlogsherinneringen verbeeld door Peter van Dongen’ werd op zaterdag 5 maart om 15:00 geopend. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht A.P.P.M van Baal, verantwoordelijk voor het veteranenbeleid, en striptekenaar Gerrit de Jager openden de expositie.
De tentoonstelling in Het Indisch Huis toont voorstudies, schetsen en tekeningen uit het Rampokan-tweeluik. Drie facetten worden daarbij uitgelicht: Van Dongens ontwikkeling als tekenaar, de spanning tussen feit en fictie in Rampokan Java en Rampokan Celebes, en de verwerking van zijn eigen familiegeschiedenis in de beeldromans. Op de tentoonstelling is niet alleen werk van Peter van Dongen te bezichtigen, maar ook familieverhalen, persoonlijk fotomateriaal, oude correspondentie, relikwieën van voorgaande generaties en reacties van oud-militairen op het verschijnen van Rampokan Java.
 
Rondom de tentoonstelling organiseert het Indisch Huis drie gespreksmiddagen:
Zondag 24 april, aanvang 14:00 – Het stripboek als geschiedenisboek
Historicus dr. Kees Ribbens (Erasmus Universiteit Rotterdam) en geschiedenisdocent/vakdidacticus drs. Tom van der Geugten (Fontys Hogescholen Tilburg) gaan met Peter van Dongen in gesprek over het historisch gehalte en het historisch perspectief van het Rampokan-tweeluik.
 
Zondag 15 mei, aanvang 14:00 –  Indo4life: Indische families en hun verhalen
Jongerenmiddag met een workshop ‘Verhalen vangen’ onder leiding van levensverhalenexpert drs. Yvette Kopijn. Peter van Dongen en Jeroen Jager (tekenaar van het beeldverhaal Schaduw over de politionele acties, dat in 2004 verscheen) vertellen over de inzet van familieverhalen in hun zoektocht naar hun eigen familiegeschiedenis. Aansluitend signeersessie met beide auteurs.
 
Zondag 26 juni, aanvang 14:00 – Feit en fictie in het Rampokan-tweeluik
In aanloop naar de Veteranendag op 29 juni een veteranenmiddag bij het Indisch Huis. Na een inleiding van historica dr. Stef Scagliola (o.a. Erasmus Universiteit Rotterdam) en literatuurwetenschapper drs. Esther ten Dolle krijgen veteranen en andere bezoekers de gelegenheid om met Peter van Dongen in gesprek te gaan over de spanning tussen feit en fictie in het Rampokan-tweeluik. De middag zal onder leiding staan van drs. Dirk Staat, directeur collecties van het Legermuseum in Delft. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Van Baal zal de middag bijwonen.
 
De tentoonstelling ‘Van strijd naar strip. Indische oorlogsherinneringen verbeeld door Peter van Dongen’ is tot 1 juli 2005 te zien in Het Indisch Huis, Javastraat 2-B te Den Haag. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. Voor routebeschrijving: zie www.hetindischhuis.nl