Gevoelige ideeën

De nieuwe essaybundel Gevoelige ideeën van Carel Peeters is verschenen. In deze bundeling voert Peeters een vurig pleidooi voor wat hij ‘de andere Verlichting’ noemt, de Verlichting waarin kunst, literatuur en emoties net zo belangrijk zijn als de ratio.

In een reeks spitsvondige en interessante stukken over achttiende eeuwers als Diderot, William Hazlitt, Belle van Zuylen, Thomas Paine en Montesquieu laat Peeters zien hoe gevoel en verstand bij hen op elkaar inwerkten. Hij toont daarbij aan dat het deze andere genuanceerde Verlichting is, die actueler is dan ooit.
 
Onlangs mocht Carel Peeters tevens de vijfjaarlijkse Jacobsonprijs in ontvangst nemen. Hij kreeg deze prijs toegekend voor zijn verdiensten als essayist, criticus en literair redacteur.