In het halogeen

Een nieuwe bundel van Elly de Waard! In de dichtbundel In het halogeen thematiseert De Waard de verhouding tussen de virtuele en de natuurlijke wereld, hoe deze elkaar beïnvloeden of zelfs wezenlijk veranderen.

In het halogeen refereert niet alleen aan het nieuwe en kunstmatige licht waarin wij de dingen kunnen zien, maar De Waard creëert met deze titel ook een tijdperk in de geschiedenis.