Het feest van de schemer

In deze nieuwe bundel van Juliën Holtrigter zwerft de auteur door de veranderende wereld maar vooral door de geschiedenis. Het feest van de schemer is de derde bundel van Holtriger die bij De Harmonie verschijnt.

De dichter over zijn werk: ‘Wat ik opschrijf lijkt bij nader inzien het verslag van een reis. Het blijkt een zoeken te zijn naar wat zich achter de zichtbare werkelijkheid bevindt. Het is ook een relaas over pogingen tot onthechting en overgave.’
Steeds dringt zich een werkelijkheid op die groter is dan de waarneembare, maar die toch met handen en voeten aan de waarneembare werkelijkheid vastzit. Het is juist het aardse besef wat het besef van het bovenaardse oproept. Zijn gedichten bevatten een geheimzinnige luciditeit die je in dromen aantreft maar tegelijk getuigen van een intense beleving van de alledaagsheid.
Juliën Holtrigter publiceerde zijn poëzie in onder meer De Tweede Ronde, Maatstaf en Hollands Maandblad.