Nieuwe poëzie van Hans Tentije

Een nieuwe bundel van Hans Tentije! Als het ware ligt vanaf donderdag 28 januari in de winkel.

Met fraaie beschrijvingen van sfeer en plaats en opsommingen van wat hij ziet voert Hans Tentije de lezer in zijn gedichten mee naar fantastische bestemmingen. De plek waar hij zich bevindt wordt door de dichter in taal opnieuw opgebouwd. Op meesterlijke wijze worden in Als het ware verschillende cycli aan elkaar verbonden met als absoluut hoogtepunt zijn ‘Venetiaanse passages’.