Nieuwe stripboeken

Er zijn weer volop nieuwe strips! Van Jeroom verscheen Hammertime. Sigmunds Twintigste sessie, Drank! van Peter van Straaten en de Net niet verschenen boeken van Gummbah werden kort na verschijnen herdrukt.