Elly de Waard & Wim Brands

Wildernis van verbindingen: Een avond praten, dichten, kijken en terugkijken met Elly de Waard.
Op woensdag 9 november a.s. gaat zij in gesprek met Wim Brands in het Betty Asfalt Complex.
Komt allen!

Op tafel een onaf gedicht, aan tafel Elly de Waard en Wim Brands: de ene vraag buitelt over de andere heen, uit het ene onderwerp volgt het andere: hoe gaat het dichten? Welke invloed heeft haar vroegere leefgezel Chris J. Geel op haar dichtwerk gehad? Volgt de voormalige muziekrecensente de hedendaagse muziek nog? En over verbindingen gesproken: Wat vindt ze van YouTube, Facebook, kortom, hoe ervaart ze de huidige tijd?
Een avond die meer nog dan een hommage aan een van de belangrijkste dichters van Nederland inzicht verschaft in de wereld waaruit De Waards poëzie is opgebouwd, een wordingsgeschiedenis die net zo onaf is als het gedicht waar de avond mee begint.

Betty Asfalt Complex 20.00 uur kaartverkoop: www.bettyasfalt.nl