A. Roland Holst Prijzen 2012 toegekend aan Jacob Groot en Peter Bes

De Stichting A. Roland Holst Fonds in Bergen heeft haar driejaarlijkse oeuvreprijs voor poëzie toegekend aan Jacob Groot. De driejaarlijkse prijs voor beeldende kunst gaat naar Peter Bes.

Jacob Groot debuteerde in 1970 als dichter. Hij schrijft ook romans. ‘Terwijl Groots poëzie ontegenzeggelijk een romantische traditie voortzet, is ze helemaal van deze tijd, juist door haar setting in de populaire cultuur,’ aldus het juryrapport.
Voor de poëzieprijs werd het bestuur van de stichting geadviseerd door een jury bestaande uit Odile Heynders, Huub Beurskens en voorzitter Wiel Kusters.
Het werk van Peter Bes (1945), voornamelijk etsen en schilderijen maar ook ruimtelijke objecten, is te zien in de Amsterdamse galerie Bel-Etage.
De prijzen bestaan uit een geldbedrag van € 5000 en een penning die vervaardigd is door de kunstenaar Geer Roobeek. De prijzen hebben het karakter van een stipendium.
De uitreiking van beide prijzen vindt plaats op 12 mei 2012 in1 de Ruïnekerk te Bergen. Bij die gelegenheid zal de dichteres Hester Knibbe de A. Roland Holst-lezing houden. In het gebouw van het Kunstenaarscentrum Bergen, Plein 7, wordt op dezelfde dag een tentoonstelling geopend van het werk van Peter Bes. Dit jaar besliste het bestuur voor het eerst zelf over de kunstprijs, waarbij Harold Bos als externe adviseur optrad. De A. Roland Holstprijs voor beeldende kunst is voortaan bestemd voor een kunstenaar uit de regio waarin het A. Roland Holst Fonds werkzaam is.