Een nieuwe Brooks!

Een iPhone wordt van een flat gegooid en boort zich in het hoofd van de 16-jarige Tom. Hij overleeft het ongeluk, maar een aantal achtergebleven stukjes in zijn hoofd zorgen voor een buitengewoon effect…

Hij weet en ziet meer dan hij zich ooit voor kon stellen. Tom heeft ineens superkrachten. En met deze ongelooflijke kracht komt de keuze: wraak nemen op een gewelddadige straatbende die zijn vriendin Lucy terroriseert of zich gedeisd houden??
Kevin Brooks schrijft romans, verhalen, gedichten en liedteksten, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Zijn boeken voor jongeren gaan over de duistere kanten van het leven: dood, haat, geweld, drugs, prostitutie. In dat duister vormen de relaties van de hoofdpersonen een lichtpuntje, een rustpunt in een gevaarlijke wereld. Zijn hoofdpersonen zijn vaak relatieve buitenstaanders met weinig vrienden. Ze worden meegesleept door de gebeurtenissen en moeten dingen doen waarop ze totaal niet voorbereid zijn. Onvermijdelijk komen ze in contact met de slechteriken en dat loopt niet altijd even goed af…