Een gebeurtenis in de poëzie

Nieuwe Zon van Jacob Groot ligt nú in de boekhandel

Passieboek, egozang, actualiteitsmythe, allegorie van
de samenleving, polyfone levensleer: dit megagedicht
passeert alle grenzen
 
Nieuwe Zon is te koop voor 29,90