Van A naar B (en weer terug)

Steden, dorpjes, gebergten en zeeën met namen van gevoelens en zintuiglijke ervaringen worden met elkaar verbonden door wegen, spoorlijnen en rivieren. Van A naar B (en weer terug) wijst de weg, maar laat je ook verdwalen in de eigen verbeelding.