De een is de ander niet door Henny Vrienten

Verdeeld over zeven albums schreef Henny Vrienten meer dan zeventig liedjes, beïnvloed door de levensfase waarin hij zich bevond. In korte, vrolijk geschreven toelichtingen belicht Vrienten elke fase waarin een nieuw album vorm kreeg. Zijn leven in liedjes ontvouwt zich zo in poëtische teksten, van toen naar nu.