Dokter Sigmund is terug! En hoe…

Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd dokter Sigmund te onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau met Eikenloof. Zijne doorluchtigheid speldde de onderscheiding op bij een zichtbaar geroerde psychiater en overhandigde hem vervolgens het eerste exemplaar van dit dertigste album met zijn gebundelde sessies. Een boek dat tijdens de geanimeerde receptie gretig van hand tot hand ging. Waarlijk, een dag met een gouden randje!