Er was er eens en er was er eens niet

Een bundeling oude (1960)  en nieuwe teksten (2017), observaties en veel meer nog nooit eerder gepubliceerde stukken van Judith Herzberg.
Lees het interview in Het Parool