Elly de Waard

Elly de Waard schreef meer dan vijftien jaar over popmuziek voor de Volkskrant en Vrij Nederland en gold als een der spraakmakers op dit terrein. Ze keerde zich tegen de suprematie van de Vijftigers en pleitte voor meer ruimte voor een lyrische poëzie waarin op directere wijze uiting wordt gegeven aan gevoelens. De Nederlandse poëzie moest naar haar mening worden gerevitaliseerd door er de agressiviteit en emotionaliteit van de popmuziek in te laten doorklinken. Onlangs bracht zij een nieuwe poëziebundel uit, getiteld Het heterogeen.