Nathan Vecht

Het handelsmerk van Nathan Vecht zijn snelle en puntige dialogen, over onderwerpen die actueel en relevant zijn, die je doen lachen maar tegelijkertijd schuren en schrijnen. Vecht schrijft voor televisie en theater, maar ook op papier beklijven zijn teksten; je kunt ze lezen als een roman. Onlangs verscheen zijn nieuwste bundel: Gidsland. In deze bundel zijn drie van zijn belangrijkste stukken bijeengebracht. In Kunsthart wordt uitgediept hoe we ons verhouden tot de kunsten, in Gidsland koersen drie personages af op een frontale botsing in een talkshow en Laagland toont een samenleving waarin bewoners elkaar nauwelijks nog verstaan. Gesitueerd in een arena van idealisten, opportunisten en polderaars, raakt Vecht in deze trilogie de kern van de Nederlandse identiteit.